Van idee naar initiatief

Rood voor rood, transformatie van leegstaand vastgoed, een mooi inbreidingsplan, een innovatief bedrijfspand … alle projecten die we begeleiden hebben één ding gemeen. Het begint met een droom, een idee dat zich ontwikkelt tot een geslaagd project. Misschien is de locatie al voor handen. Mogelijk bent u nog op zoek naar grond voor realisatie van uw plan. Of denkt u aan herinrichting en renovatie van een bestaand pand? Leg uw wens voor aan Mulder Projectbouw. We denken graag met u mee.

Aan de basis

Vertel ons over de functie van het pand dat u wilt realiseren. Wilt u er gaan wonen, is het om er te werken of te sporten? Is het voor eigen gebruik, voor verkoop of verhuur? Wat weet u al over de locatie en de bestemming. Is er politiek draagvlak voor uw idee? Zit het goed met het bestaande bestemmingsplan? Allemaal vragen waarop we samen met u het antwoord vinden.

Haalbaarheid van uw plan

Mulder Projectbouw berekent, op basis van jarenlange ervaring en kennis van de markt, het budget dat nodig is voor uitvoering van uw plannen. Ook toetsen we, indien nodig, uw idee al in dit vroege stadium op haalbaarheid bij de gemeente. Daarnaast doen we onderzoeken naar de mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving. Denk daarbij aan het bestemmingsplan en eventuele milieuvergunningen. Mogelijk is er sprake van historische waarde. Ook marktanalyse en/of maatschappelijke analyse kan raadzaam zijn in deze fase.


Is het initiatief helder, dan volgt de planvorming….

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Uw naam

Uw e-mailadres