Het Programma van Eisen

Voor het ontwikkelen van het bouwplan, begeleidt Mulder Projectbouw u graag bij het samenstellen van het Programma van Eisen (PvE). Hierin scheppen we kaders voor de ontwerper/architect. Uiteraard vormen uw eigen wensen en eisen ten aanzien van nieuwbouw, herontwikkeling of transformatie, de basis voor het PvE. We begeleiden u bij de keuze van formulering rond functionele en ruimtelijke eisen. Ook maatvoering, materiaaleisen, vorm en stijl horen thuis in dit document. Hetzelfde geldt voor technische voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, licht, geluid, temperatuur, groen en water. Het PvE is nodig voor aanvraag van de omgevingsvergunning.

Samenwerkende partijen

Mulder Projectbouw beschikt over een waardevol netwerk binnen de wereld van projectontwikkeling en bouwen. We leggen - volledig in uw belang - graag de juiste contacten. Denk daarbij aan functionarissen binnen gemeenten en mogelijk ook provincie en/of waterschap. Aan architecten maar ook aan betrouwbare partners voor financiering van uw plannen en afhankelijk van uw doel, aan makelaars en beleggers. Keuze van de juiste samenwerking is ook hier weer essentieel.

Reële kostenraming en planning

Na concrete uitwerking van uw wensen en het vaststellen van randvoorwaarden, maken we graag een reële begroting. Als ervaren ontwikkelaars van bouwprojecten lukt het ons, zelfs al in deze fase, om een kostenraming te maken die heel dicht bij het benodigde budget komt. Ook qua tijdinvestering geven we u een reëel beeld. Zo kunt u goed inschatten waaraan u begint en voorkomt u vervelende verassingen achteraf. Mulder Projectbouw denkt ook graag mee over (alternatieve) financieringsmogelijkheden.


Is de planvorming rond, dan volgt het ontwerp

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Uw naam

Uw e-mailadres